Werkloosheid eurozone

De werkloosheid in de eurozone, de elf landen die de euro hanteren, is voor het eerst in acht jaar gedaald onder de 9 procent. Volgens cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, daalde de werkloosheid in de eurolanden tot 8,9 procent. In september was in de eurozone nog 9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vorig jaar oktober bedroeg dit percentage nog 9,7. In alle vijftien EU-lidstaten had in oktober 8,2 procent van de beroepsbevolking geen betaalde betrekking. Het feit dat de werkloosheid buiten de eurozone lager ligt, is vooral te danken aan de hogere deelname aan het arbeidsproces in Groot-Brittannië.