Veetransporten

In NRC Handelsblad van 25 november wordt onder de kop `Ook dieren horen bij Europa' door E. van der Ploeg en A. Stoel-Margadant o.a. aandacht besteed aan veetransporten.

Het welzijn van de dieren zou ernstig worden aangetast tijdens duizenden transporten per etmaal. Nederland is een van de grote vee-exporteurs in Europa. Vanuit Nederland vertrekken hooguit enkele tientallen veetransporten per week van meer dan 24 uur (daar gaat het hier over). De veewagens voor deze transporten zijn voorzien van drinkinstallaties, zodat de dieren onderweg kunnen drinken. De dieren worden gevoerd en er is adequate ventilatie. Het is eerder uitzondering dan regel dat er een dier overlijdt. Het laden en lossen gebeurt door ervaren personeel met moderne middelen om zoveel mogelijk stress te vermijden.

Helaas bevestigen ook hier uitzonderingen de regel en komen er in Europa dingen voor die niet door de beugel kunnen. Wij betreuren dat en hopen dat dit door de aangescherpte regelgeving en betere controle spoedig tot het verleden zal behoren. Het gaat echter niet aan om een serieuze bedrijfstak op deze wijze te stigmatiseren met een voorstelling van zaken die de uitzondering tot regel verheft en daarmee een beeld schept dat volledig bezijden de waarheid is.

    • Drs. P.A. Thijsse
    • Bureau Nederlandse Vee-Export