Vaticaan 3

D66 zou, volgens pastoor Wagemaker, de rooms-katholieke kerk als vijand schetsen. Artsen die een abortus doen zouden het leven niet respecteren en areligieuze levensbeschouwingen zijn vatbaar voor onverdraagzaamheid. Zijn laatste zin is helemaal een gotspe: antikatholicisme zou dezelfde wortels hebben als racisme en antisemitisme.

Het lijkt mij dat pastoor Wagemaker zo geÏndoctrineerd is door het rechts-roomse dat hij merkwaardige argumenten gebruikt. Hij vergeet daarbij wat een psychische en fysieke menselijke ellende de roomse kerk veroorzaakte met het verbranden van ketters en ex-communicatie van de eigen gelovigen. Ook vergeet hij dat de hedendaagse honger en armoede in Midden- en Zuid-Amerika grotendeels veroorzaakt worden door overbevolking maar dat geboortebeperking nog steeds niet bespreekbaar is voor de roomse kerk, zelfs niet ter voorkoming van aids. Is dat respect voor het leven?

Natuurlijk is het te gek dat er nog steeds diplomatieke banden zijn met het Vaticaan, een niet-democratische staat die de wereld zijn religieuze wil probeert op te leggen, een zo archaïsch overblijfsel dat het vrouwen nog steeds niet voor vol aanziet. Het is te hopen dat er in Europa veel steun is om de ambassadeurs voorgoed terug te roepen.

    • G.J. van Dam