Trojan krijgt Franse onderscheiding

De Nederlander Carlo Trojan wordt commandeur in de Franse Ordre National du mérite, te vergelijken met commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Trojan krijgt de zeer hoge onderscheiding voor zijn werk als secretaris-generaal van de Europese Commissie en omdat Parijs hem zeer waardeert in zijn huidige functie als ambassadeur van de Europese Unie bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève.

Commissievoorzitter Prodi onthief Trojan in mei van zijn functie en plaatste hem over naar Genève, waar hij sinds 1 september EU-ambassadeur is. Zijn overplaatsing lokte forse protesten uit van de Nederlandse regering, omdat met het vertrek van Trojan Nederland niet langer in het hoogste ambtenarensegment van de commissie was vertegenwoordigd.

Hoewel Trojan zelf voorvoelde dat Prodi behoefte had aan nieuwe adviseurs, kwam het ontslag voor de Nederlandse regering als een volslagen verrassing. De Nederlandse protesten leidden tot een speciaal bezoek van Prodi aan permier Kok, waarin de plooien werden gladgestreken. Zo heeft de Commissie compensatie toegezegd voor Trojan, die als secretaris-generaal een belangrijke informatiebron was voor de Nederlandse regering.

Van Nederlandse kant is Trojan nog nooit onderscheiden. De waardering voor zijn werk komt uit het buitenland. In 1991 werd hij door Duitsland onderscheiden met het Grootkruis van verdienste met ster. De Franse versierselen krijgt hij op 6 december omgehangen door de Franse ambassadeur, mevrouw Gazeau-Secret.