Trams en metro's over op afvalstroom

Trams en metro's in Amsterdam gaan vanaf 1 januari 2001 rijden op stroom die wordt opgewekt door de verbranding van afval uit de hoofdstad. Ook de straatverlichting en het stadhuis en het Muziektheater op het Waterlooplein gaan over op zogenoemde duurzame energie.

Vanaf volgend jaar kunnen bedrijven en overheden op de vrije markt zelf hun elektriciteitsleverancier kiezen. Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) en de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer hebben hierover een contract gesloten met de Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking (GDA).

De diensten hechten eraan om duurzame energie te gebruiken. Energie uit afval levert een bijdrage aan het beperken van de uitstoot van kooldioxide (CO2). Bovendien zijn voor deze grootverbruikers de kosten lager.

De afvalverwerkingsinstallatie van de GDA verwerkt jaarlijks ongeveer 800 miljoen kilo brandbaar restafval uit Amsterdam en omstreken. Bij de verbranding komt 500 kilowattuur duurzame energie beschikbaar, genoeg voor 160.000 gezinnen.

Het GVB verbruikt jaarlijks 120 miljoen kilowattuur energie, vooral nodig om de 236 trams en 106 metrostellen te laten rijden. Voor de straatverlichting is ongeveer 40 miljoen kilowattuur nodig, voor het stadhuis en het Muziektheater 10 miljoen.