`Stroomveiling oneerlijk'

Drie brancheorganisaties van zakelijke stroomgebruikers stappen naar de rechter om een eerlijke veiling van importcapaciteit van elektriciteit te eisen. Zij vinden dat de voorrangspositie van de organisatie van stroombedrijven (SEP) de marktwerking in de elektriciteitssector belemmert. Op verzoek van minister Jorritsma van Economische Zaken krijgen oude, langlopende stroomcontracten van de SEP voorrang bij de verdeling. Vertegenwoordigers van de metaal- en elektrotechnische industrie (FME-CWM), de chemische industrie (VNCI) en de zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW) hebben het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag gevraagd deze ,,voorkeursbehandeling'' ongedaan te maken.