Socialisten

Het stuk van Hajes en Kalma (NRC Handelsblad, 27 november) berust grotendeels op het hardnekkig geloof van socialisten in de maakbaarheid van een samenleving. De retoriek doet denken aan die van de gestaalde partijkaders van weleer en er wordt opzichtig getracht om de tegenstelling tussen het socialistische geleide en het liberale vrije denken nieuw leven in te blazen. De indrukwekkende maatschappelijke veranderingen worden gemakshalve `liberaal' genoemd, daarmee het bevoogdende vingertje naar de VVD opheffende. Alsof die iets met de katharsis heeft te maken.

De rol van de oude politieke partijen is volledig uitgespeeld en het noodzakelijke nieuwe elan zal zeker niet uit de hoek van de vastgeroeste salonsocialisten moeten komen.

    • H.G. Pellikaan