Prodi hekelt Britse rol in veto-debat

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie heeft forse kritiek op de rol van Groot-Brittannië bij hervorming van de Europese Unie. Hij noemde de Britse opstelling ,,onredelijk'' en ,,erg vreemd''.

Prodi uitte zijn kritiek gisteren in een vraaggesprek met het dagblad The Independent. Hij hekelde de verbetenheid waarmee Groot-Brittannië vasthoudt aan zijn vetorecht bij EU-beleid over belastingen, sociale zekerheid, defensie en grenscontroles. Hij verweet de regering-Blair Europese integratie tegen te werken door onbegrijpelijke posities in te nemen. ,,Zelfs onder foltering kunt u me er niet van overtuigen dat dit redelijk is'', zei hij over het Britse verzet tegen afschaffing van het vetorecht in belastingzaken.

Vervanging van het vetorecht door meerderheidsbesluitvorming, alsmede herverdeling van de zeggenschap in de EU en beperking van het aantal Eurocommissarissen zijn de voornaamste onderwerpen op de Eurotop eind deze week in Nice. Ze maken onderdeel uit van de plannen om de EU bestuurbaar te houden met het oog op de toetreding van een tiental landen in Midden- en Oost-Europa. De Britse steun voor de uitbreiding staat volgens Prodi haaks op de Britse weerstand tegen hervorming van het EU-bestuur.

In een reactie op Prodi's kritiek wees Blairs woordvoerder Campbell er op dat Groot-Brittannië niet het enige land is dat opkomt voor zijn nationale belangen. ,,Er gaan allerlei landen naar Nice die verscheidene beleidsterreinen hebben waarop ze niet of juist wel blij zijn met meerderheidsbesluitvorming. Ik denk dat het fair is te zeggen dat Prodi zich bij meerderheidsbesluitvorming aan een uiteinde bevindt. Wij niet en we zullen die positie blijven innemen.'' Volgens Britse diplomaten weet Groot-Brittannië zich bij het vasthouden aan het vetorecht op belastingterrein gesteund door Ierland, Luxemburg en Zweden, en staat het daarin bij sociale zekerheid alleen.

De Franse Eurocommissaris Barnier (Regionaal Beleid), tevens partijgenoot van de Franse president Chirac, zei gisteren ,,erg bezorgd'' te zijn over de stroeve actuele verstandhouding tussen Frankrijk en Duitsland aan de vooravond van Nice. Meningsverschillen tussen beide landen over een nieuwe machtsverdeling in de EU dreigen volgens hem de onderhandelingen over hervorming te frustreren.

Of de onderhandelingen komend weekeinde uitmonden in een bevredigend akkoord blijft twijfelachtig. De Franse president Chirac en Commissievoorzitter Prodi zijn pessimistisch. ,,Normaal zijn die de zonnetjes in huis. Als zij al beren zien, nou dan weet je het wel'', zei staatssecretaris Benschop. De Fransen dragen in zijn ogen in elk geval een grote verantwoordelijkheid. ,,Veel hangt af van de wijsheid en de aanpak van de voorzitter of we tot een oplossing komen.''