Patijn

In het bericht Tweede Kamer verzet zich tegen Europees handvest (in de krant van maandag 4 december, pagina 1) en in De Haagse Staat (pagina 2) wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het Kamerlid Patijn (VVD) namens zijn partij betrokken was bij de opstelling van dit document. Patijn was dit in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Kamercommissie Europese zaken, zodat VVD-kritiek op het handvest niet zonder meer als kritiek op Patijn kan worden aangemerkt.