Netelenbos geeft aan drie steden miljoenen

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft de Tweede Kamer voorgesteld Amsterdam, Rotterdam en Den Haag elk alvast 125 miljoen gulden te geven voor maatregelen om de mobiliteit te bevorderen.

Utrecht, dat tot dusverre geen afspraken over plannen ter bestrijding van de files met Netelenbos heeft willen maken, krijgt vooralsnog niets.

Het gaat bij de gift van 125 miljoen gulden om een eerste bijdrage van rijkswege aan de regionale mobiliteitsfondsen, die deel uitmaken van de anti-fileplannen van Netelenbos. In totaal zal het rijk maximaal 250 miljoen gulden per stad storten in de fondsen, op voorwaarde dat de steden zelf een soortgelijke bijdrage leveren. In ruil daarvoor gaan de steden akkoord met een heel pakket maatregelen ter versterking van de infrastructuur, inclusief een proef met het omstreden rekeningrijden. Met het BOR is in totaal ruim 10 miljard gulden gemoeid.

De minister hoopt met de eerste stortingen in de fondsen de aanvaarding van haar anti-fileplannen, ook wel Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) genoemd, door de Kamer te bespoedigen. De overige gelden zouden pas na de afronding van de besluitvorming worden vrijgegeven, aldus Netelenbos.

De Tweede Kamer moet de plannen van Netelenbos nog goedkeuren. Naar verwachting volgt er binnenkort opnieuw een debat over de kwestie.