Lijnen komen samen

DE FOUTENMARGE die bij iedere verkiezing optreedt, lijkt in Florida groter dan het minieme verschil in de feitelijke stembusuitslag. De bevestiging van dit electoraal noodlot is een fikse stap dichterbij gekomen met de dubbele beslissing van het federale Hooggerechtshof in Washington en rechter Sauls in Leon County, Florida.

Het federale Hooggerechtshof zond de zaak terug naar het hooggerechtshof van de staat Florida, dat de hertelling had gebonden aan de deadline van zondag een week geleden. Daar is nu ook de onvermijdelijke beroepsprocedure van het Gore-kamp tegen de vierkante afwijzing van zijn eisen door rechter Sauls beland. Het team vecht inmiddels tegen steile juridische klippen op, want het zal niet eenvoudig zijn de beredeneerde beslissing van rechter Sauls na een rechtszitting van bijna een etmaal onderuit te halen.

De grote voetzoeker is het onderzoek van de stembiljetten die aan de rechter zijn overgedragen. Het gaat in totaal om meer dan een miljoen. Een gedeeltelijk onderzoek staat op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel. Een compleet onderzoek dreigt de uitslag heen te tillen over de tijdslimiet van 12 december, wanneer de afvaardiging van Florida naar het federale kiescollege bekend moet zijn. Deze deadline is al een sterke preoccupatie gebleken voor het hooggerechtshof in Tallahassee.

TOCH HEEFT HET Bush-kamp ook reden voor ongerustheid. Juridisch gezien kan het hooggerechtshof van Florida de stapel stembiljetten terzijde schuiven. Maar het zit er in dat ze eerder vroeger dan later op grond van de openbaarheidswetgeving van de staat toch beschikbaar komen voor onderzoek. Als dan blijkt dat Gore eigenlijk toch gewonnen zou kunnen hebben, is dat een politieke bom onder het prille Witte Huis van Bush junior. Op de korte termijn slaat zijn overwinning bij rechter Sauls echter zijn rivaal een potentieel machtig politiek argument uit handen. Want deze uitspraak maakt de dreigende interventie door het door de Republikeinen gedomineerde parlement van Florida — met alle verwijten dat deze partij de volkswil opzij zet — overbodig.

De uitspraak van het federale Hooggerechtshof fungeert voornamelijk als een anticlimax. Het was al opmerkelijk dat de rechters in Washington de omstreden uitslag van Florida wilden behandelen, want het is vast beleid van dit college dat het dit soort geschillen overlaat aan de rechters van de deelstaten. Het federale hof geeft Tallahassee nu een waarschuwing — geen berisping — en speelt de bal in feite terug. Zo komen in Tallahassee nu twee lijnen samen. Met de tweede ronde, zo men wil: de herkansing, voor het hooggerechtshof van Florida moet het werkelijk afgelopen zijn met het geprocedeer, zegt de leider van het Democratische advocatenteam Boise. Nu zijn cliënt nog.