ING: verkoop Singapore

ING verkoopt haar activiteiten op het gebied van schadeverzekeringen in Singapore aan QBE Insurance (Australië). Financiële details maakte de bank/verzekeraar niet bekend. De ING wil zich concentreren op markten waar een leidende positie kan worden bereikt. De schadeactiviteiten in Singapore leverden vorig jaar een bruto premie-inkomen van 40 miljoen gulden op.