Imago van Nederland 1

Met voldoening nam ik kennis van het resultaat van het internationale imago-onderzoek door Bureau Research International, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is me uit het hart gegrepen dat het moderne, liberale Nederland een nieuw imago nodig heeft, aangezien de oudbollige symbolen als tulpen en windmolens aan de buitenlander het idee zouden geven, dat er de laatste tijd geen ingrijpende veranderingen in Nederland hebben plaatsgevonden. Helaas heeft het onderzoeksbureau over het hoofd gezien dat er reeds hard gewerkt wordt aan een nieuw symbool voor Nederland, dat niet duf en oudbollig is, maar hip en postmodern. Ik bedoel de tientallen meters hoge reclamemasten die her en der langs de snelwegen verrijzen en die, dank zij ons merendeels vlakke land, van verre reeds te zien zijn. Ook 's-nachts zijn ze uitstekend waarneembaar, aangezien ze dan in felle lichtbundels baden. Wie de moeite neemt om naar Bommel te gaan teneinde de brug te zien, zal aangenaam verrast zijn door de transformatie die het landschap daar en in het tegenoverliggende Waardenburg recentelijk heeft ondergaan. In snel tempo wordt ons landschap nu verrijkt met deze prachtige symbolen. Zaandam, Best, en Nederweert zijn fraaie voorbeelden van een dergelijke architectuur. Onlangs werden zij verder opgesmukt met antennes voor het GSM-verkeer, wat eveneens een vlot imago uitstraalt.

Het zijn deze masten die het vooruitstrevend symbool zullen vormen waar ons land alom voor zal worden geprezen, met name door zijn belangrijkste handelspartners.

    • Dr.Ir. A.J.D. Lambert