EU en VS overleggen over klimaat-akkoord

Hoge ambtenaren van de Europese Unie zijn in Canada voor overleg over het terugdringen van broeikasgassen. Aan het overleg nemen ook delegaties van de Verenigde Staten en Japan deel.

De onderhandelaars zullen proberen de meningsverschillen na de mislukte klimaatconferentie in Den Haag te verkleinen, in een poging om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken. Mogelijk zal dan al volgende week in Oslo op ministersniveau verder gesproken worden.

Ook in de marge van de de Europese top in Nice zal het klimaat aan de orde komen. De Europese Unie werd het in Den Haag onderling op het laatste moment niet eens over het door voorzitter Pronk van de conferentie geformuleerde compromis.

Vorige week drong president Clinton, met een verwijzing naar zijn minder klimaatvriendelijke en vermoedelijke opvolger George W. Bush, er op aan om nog voor het einde van zijn ambtstermijn tot een akkoord te komen.

Het verschil van mening gaat vooral over de mate waarin landen gebruik mogen maken van de zogeheten flexibele mechanismen die in 1997 in Kyoto zijn afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, en die ertoe leiden dat een groot deel van de reductie buiten de eigen landsgrenzen wordt bereikt. Ook bestaat er verschil van mening over het meetellen van bossen, die CO2 opnemen.

Mocht er een akkoord worden bereikt dan zal dat nog wel goedgekeurd moeten worden door de ontwikkelingslanden.