Consumentenbond blij met Europese BSE-maatregel

De Consumentenbond is tevreden over de maatregel gisteren van de Europese Landbouwministers om per 1 januari alle diermeel in veevoer een half jaar lang te verbieden.

Wel heeft de consumentenorganisatie vragen over de effectiviteit van de testmethoden waarmee alle koeien ouder dan dertig maanden moeten worden getest op de aanwezigheid van BSE. Er zijn volgens de bond al bezwaren geuit door slachterijen in Nederland dat dit testen problemen zal opleveren. De Bond vraagt zich bovendien af of er in Europa wel voldoende capaciteit is om alle geslachte en besmette koeien op korte termijn te vernietigen. Zo zijn in Engeland wegens onvoldoende verbrandingscapaciteit kadavers in silo's opgeslagen die tijdens de jongste overstromingen zijn lekgeslagen en waarvan kadaverresten in het milieu zijn terechtgekomen.

De landbouworganisatie LTO-Nederland verwacht jaarlijks 1 à 2 miljard gulden extra kosten voor Nederlandse veehouders. Dat komt volgens een woordvoerder doordat de prijzen van rundvlees als gevolg van de ingezakte consumptie flink zijn gedaald. Bovendien wordt de boer op extra kosten gejaagd doordat hij slachtafval moeten vernietigen en dus niet meer kan verkopen. Ten slotte moet het dierlijk eiwet in veevoeder worden vervangen door plantaardig eiwit (soja) en dit eiwit is niet alleen duurder, het is de laatste tijd ook aanzienlijk in prijs gestegen.

In Nederland bestaat volgens LTO-Nederland in tegenstelling tot andere Europese landen al een strikte scheiding tussen de productie van veevoer voor runderen en die voor pluimvee en varkens. Herkauwers krijgen in Nederland geen rundermeel meer. Minister Brinkhorst (Landbouw) streeft voor Nederland daarom naar een snel einde van het algemene verbod en LTO-Nederland steunt diens streven.

Behalve veehouders verwachten andere sectoren geen gevolgen. De viskwekerijen mogen vismeel in visvoer blijven verwerken, aldus W. van Eijk, secretaris van de Nederlandse Vereniging Viskwekerijen (NeVeVi). De laatste jaren is het aantal kwekerijen sterk gegroeid, onder meer voor paling. Ook de fokkers van nertsenbont verwachten een uitzonderingspositie te krijgen om alle dieren tijdelijk vegetariërs te maken. Nertsen zijn van nature vleesetende dieren.