Basisvorming

In `Basisvorming is grabbelton geworden' (NRC Handelsblad, 14 november) miskent middenschooladept Schüssler de betekenis van `basis'. Basisvorming houdt principieel een minimumprogramma in, enerzijds om inderdaad een fundament te verschaffen aan de gehele jeugd om later als leden van de samenleving goed te kunnen functioneren, anderzijds om van daaruit verdere kennis en ervaring aan te bieden aan leerlingen met uiteenlopende belangstelling en aanleg. Voor een deel der scholieren zou volgen van het minimumprogramma een zeker uitstel van keuze inhouden, voor een ander deel zou die ofwel niet nodig ofwel pas geruime tijd na de basisvormingsperiode van maximaal 3 jaar aan de orde komen. Daarom zag de WRR geen noodzaak om de structuur van het onderwijs te wijzigen. Een minimum aangeven betekent niet dat het verboden is méér te doen. De kansen van een zwakke leerling worden niet beter als men de sterke leerling afremt, ongeacht of het gaat om `doe'- of `leer'-vakken. Vandaar dat basisvormingsvakken kunnen worden gegeven op diverse niveaus.

Iets anders is, of het bestaande basisvormingsprogramma niet te zwaar én of te eenzijdig is voor het gros der zwakke leerlingen. Nadere analyse lijkt geboden, maar de kunst is te woekeren met de aanwezige aanleg om algemene kennis op te doen en tegelijkertijd te motiveren tot het verkrijgen van beroepsvaardigheden. Het zou er, Schüssler heeft daarin gelijk, dan niet toe moeten doen of die tonen als `leren' dan wel als `doen', m.a.w. mavo en vbo zouden samen kunnen gaan. Kúnnen, want waarom moeten? Laat ouders toch kiezen. Maar investeer dan wel behoorlijk om mavo, vbo en mavo/vbo goede gelijke kansen te geven.

Voor havo en vwo maakt een verlichting van het basisvormingsprogramma nauwelijks verschil. Zij hebben een veel meer omvattend programma uit te voeren. Over de doelen daarvan kan gediscussieerd worden, maar niet in het kader van basisvorming. Over het nut van de invoering daarvan verschillen de meningen overigens aanzienlijk. Wél betekende die het definitieve afscheid van de middenschool-ideeën.

    • Oud-Voorz. Vereniging Vrienden van het Gymnasium
    • Hessel van Hoorn