Akkoord Turkije en EU

In Turkije is opgelucht gereageerd op de overeenstemming die gisteren werd bereikt over het toetredingsdocument, dat aangeeft welke stappen Ankara moet nemen op weg naar lidmaatschap van de Europese Unie. Er was een crisissfeer ontstaan in Turkije over de betrekkingen met de Unie, omdat Griekenland in Turkse ogen zware eisen met betrekking tot Cyprus en de Egeïsche Zee het document in trachtte te smokkelen. Zo dreigde premier Ecevit met een ,,heroverweging'' van de banden met de EU als die gehoor zou geven aan de Griekse eisen.

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Védrine, die per telefoon overleg voerde met zijn Turkse ambtsgenoot Cem, bevat het document nu ,,een verwijzing naar een algemene oplossing van het Cyprus-probleem''. ,,Het roept de principes die aan de Helsinki-overeenkomst ten grondslag lagen in herinnering met betrekking tot vrede, stabiliteit, regionale samenwerking en betrekkingen met buren'', aldus Védrine.