Perspectief voor Eurotop is somber

De standpunten in de vijftien lidstaten over hervorming van de Europese Unie zijn ,,verhard''. Daardoor is de kans op overeenstemming tijdens de Eurotop komend weekeinde in het Zuid-Franse Nice ,,niet erg groot''.

Dat heeft voorzitter Prodi van de Europese Commissie gisteren gezegd. ,,Òf iedereen doet een stap terug, òf er komt helemaal geen akkoord'', zei Prodi gisteravond op de Duitse televisie. Vooral de beperking van het vetorecht van lidstaten ligt volgens hem gevoelig. ,,Het vetorecht brengt de democratie om zeep. Elk land heeft wel iets waarvan het niet wil afzien: Duitsland de immigratiekwestie, Spanje het structuurfonds, Frankrijk de handelsverdragen; alleen België en Italië hebben geen veto-onderwerp'', aldus Prodi. Premier Kok kondigde dit weekeinde aan dat ook Nederland zich hard zal opstellen in Nice.

Behalve over beperking van het vetorecht, onderhandelen de regeringsleiders in Nice onder meer over beperking van de omvang van de Europese Commissie, herverdeling van stemgewicht in de Raad van Ministers en verdere integratie tussen landen die dat willen (zonder blokkade van landen die daar tegen zijn). De hervormingen worden noodzakelijk geacht om de Unie bestuurbaar te houden met het oog op de uitbreiding met landen in Midden- een Oost-Europa, voorzien vanaf 2004.

Prodi ontkende in een vraaggesprek met het Duitse dagblad Die Welt vandaag dat het gevecht in de EU tussen grote en kleine lidstaten gaat. ,,De eigenlijke confrontatielijn loopt niet tussen groot en klein, maar tussen landen met een sterke Europese overtuiging en landen die op grond van historie en traditie niet zo overtuigd Europees gezind zijn.'' Met de laatste doelde hij op Groot-Brittannië en Scandinavië.

President Chirac van Frankrijk, momenteel EU-voorzitter, gaf zaterdag in Hannover aan het slot van zijn rondreis langs de EU-lidstaten toe dat de meningsverschillen tussen de lidstaten aanzienlijk zijn. Zijn gesprekpartner, de Duitse bondskanselier Schröder, voegde daaraan toe: ,,We hebben met elkaar afgesproken dat we ons best zullen doen om het in Nice eens te worden.'' Geen van beiden wilde nader ingaan op mogelijke compromissen.

Onze Haagse redactie voegt hieraan toe:

Voordat Chirac in Hannover met Schröder sprak, had hij in Den Haag een onderhoud met premier Kok. Na afloop daarvan zei Kok dat Nederland zich tijdens de EU-top ,,hard zal opstellen'' om de eigen wensen vervuld te zien. ,,We zullen een aantal principiële punten als het nodig is tot het bittere eind verdedigen.''

Nederland wil één commissaris per lidstaat, een zwaarder stemgewicht en meer besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid. Kok noemde de kwestie van het stemgewicht ,,een moeilijk onderwerp'', maar vindt dat ,,verschillen in de bevolkingsomvang zichtbaar moeten zijn in de stemverhoudingen''. Nederland telt nu even zwaar als België, Portugal en Griekenland, maar heeft meer inwoners. ,,Het verschil tussen de grote lidstaten en middelgrote en kleine lidstaten mag niet onaanvaardbaar groot worden'', aldus Kok.

TOP IN NICE: pagina 5