`Herzie groeicijfer economie'

De berekening van het nationaal inkomen van landen moet ingrijpend worden herzien. Kosten van het gebruik van primaire hulpbronnen en de sociale gevolgen van economische groei zouden daarin tot uitdrukking moeten komen.

Dat is een van de vele maatregelen die ruim honderd idealisten en opinieleiders voorstellen in het Verdrag van Noordwijk aan Zee, dat zij afgelopen zaterdag hebben ondertekend. De opstellers van het verdrag hebben zich ten doel gesteld de komende tijd zoveel mogelijk steun te verzamelen voor het verdrag, in elk geval onder Non-Gouvermentele Organisaties, zoals Greenpeace of Amnesty International.

Het Verdrag van Noordwijk roept op tot de ontwikkeling van een economie die meer rekening houdt met mensen en natuur. De nieuwe berekeningswijze voor het nationaal inkomen zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen worden op het werk van de Amerikaanse organisatie Redefining Progress.

Andere maatregelen die de ondertekenaars voorstellen zijn de implementatie van een zogeheten Tobin-tax, een belasting op internationale kapitaalstromen die wilde speculatie zou moeten tegengaan. Het Verdrag van Noordwijk pleit voor de ontwikkeling van locale economische netwerken. Op die manier zouden internationale handelsstromen kunnen worden ontmoedigd die verspilling in de hand werken of schadelijk zijn voor lokale gemeenschappen. In plaats van arbeid zouden, aldus het verdrag, natuurlijke hulpbronnen belast moeten worden.

Het verdrag roept op tot experimenteren met nieuwe systemen voor ruilhandel en negatieve rente, waarbij het onderbrengen van tegoeden geld kost. Volgens de journalist J. Kamp, initiatiefnemer van het verdrag, heeft een experiment met een negatieve rente kort na de Eerste Wereldoorlog in Oostenrijk succes gehad. Het Oostenrijks Hooggerechtshof maakte daaraan medio jaren dertig een einde nadat de Oostenrijkse centrale bank bezwaar had gemaakt.