Groninger jeugd uit kroeg geweerd

Jongeren tot zestien jaar worden per 1 februari stelselmatig geweerd uit de kroegen aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen. Hiertoe is besloten wegens de toenemende overlast van de 16-minners, die volgens een politiewoordvoerder ,,vaak erg agressief van drank worden''. Kroegbezoekers moeten na 1 februari een legitimatiebewijs bij zich hebben, zodat portiers aan de deur te jonge bezoekers kunnen tegenhouden.