Groei van lonen blijft splijtzwam

Werkgevers en werknemers zijn nog niet dichter tot elkaar gekomen in het conflict over de loonkostenontwikkeling. Dat bleek bij het vanmorgen begonnen najaaroverleg tussen werknemers, werkgevers en kabinet.

Voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW zei steeds meer aanwijzigingen te hebben dat de Nederlandse conjunctuur over zijn top heen is. ,,In zo'n situatie is het cruciaal dat we op het loonkostenfront met zijn allen een schadelijke schaarbeweging weten te voorkomen.'' Hij herhaalde dat de looneis van 4 procent van de vakbeweging te fors is.

Schraven noemde cijfers van de Europese Commissie waaruit blijkt dat de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van Duitsland volgend jaar 13,3 procent slechter zal zijn dan in 1996. De gestegen loonkosten zijn hiervan de oorzaak. Hij bepleitte vanochtend verlaging van de werkgeverslasten door te putten uit de miljardenoverschotten van de sociale fondsen.

FNV-voorzitter L. de Waal verklaarde niet te begrijpen waarom een looneis van 3,5 procent wel verantwoord is, iets dat onder meer is gezegd door VVD'er Dijkstal, en 4 procent `levensgevaarlijk'. ,,De belangrijkste risicofactor is het tekort aan arbeidsaanbod op een aantal plekken. Dat tekort is niet zomaar weg te nemen door een lagere looneis'', zei De Waal.

De sociale partners zijn vorige week begonnen met besprekingen over een centrale aanbeveling over de loonkostenontwikkeling. Op 13 december wordt dit overleg hervat.

In het Najaarsoverleg zou vandaag ook het beroepsonderwijs aan de orde komen. De sociale partners willen hiervoor 1,5 miljard gulden extra, het kabinet heeft 0,5 miljard toegezegd.