Z-notitie

Terecht stelt Maarten Huygen (Z 4 nov.) het publicatiebeleid van Publex aan de kaak. Waarschijnlijk weet de firma niet dat ze met het weren van godsdienstige reclame en het accepteren van reclame die een loopje met de godsdienst neemt, aardig in de buurt van het communisme komen. In 1929 werd uit de Grondwet van de Sovjetunie geschrapt dat godsdienstige propaganda was toegestaan. Alleen de vrijheid van antireligieuze propaganda bleef gehandhaafd.

    • A.V.N. van Woerden