Vette seks

Nobelprijswinnaar James Watson heeft in een gastcollege aan de Universiteit van Californië in Berkeley een rel ontketend. In een lezing over de biochemische relatie tussen huidskleur, overgewicht en seksuele activiteit besprak hij zijn theorie dat zonlicht de lust bevordert. Zijn woorden schoten menig toehoorder in het verkeerde keelgat en Watson werd uitgemaakt voor `racist' en `seksist'.

De gewraakte voordracht ging over het eiwit pom-C, een voorlopermolecuul van diverse hormonen, waaronder melanine (bepalend voor de huidskleur), beta-endorfines (voor het gevoel van welbehagen) en leptine (betrokken bij het vetmetabolisme). De 72-jarige Watson vroeg zich in provocerende formuleringen hardop af waarom de evolutie deze drie hormonen met elkaar had verbonden. Volgens een artikel in de San Francisco Chronicle zaten de aanwezigen met hun oren te klapperen, een aantal verliet voortijdig de zaal.

Ter illustratie liet Watson in Berkeley dia's zien van vrouwen in bikini, gevolgd door plaatjes van gesluierde moslimvrouwen, suggererend dat bedekte lichamen waren bedoeld om de seksualiteit te onderdrukken en andersom. Vervolgens beweerde hij dat mensen in noordelijke streken meer alcohol drinken om hun mistroostigheid als gevolg van het ontbreken van voldoende zonlicht te compenseren. Dikke mensen zijn seksueel actiever omdat zij hogere niveaus leptine in hun bloed hebben, vertelde Watson zonder blikken of blozen, en hij illustreerde zijn betoog met een afbeelding van Rubens.

Na afloop van de tumultueuze lezing weigerde Watson ieder commentaar.

    • Sander Voormolen