Toch proefboringen naar Biesbosch-gas

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft opnieuw een vergunning gekregen voor het verrichten van proefboringen in de Biesbosch. Dat blijkt uit een brief die minister Jorritsma (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De NAM wil onderzoeken hoeveel aardgas aanwezig is in het gebied dat ten oosten van Dordrecht ligt. De plannen zijn omstreden omdat tegenstanders van de boringen vrezen dat de natuur grote schade zal ondervinden.

Het gaat om een oppervlakte van 30.000 hectare. In het gebied zou wellicht drie miljard kuub aan gas te winnen zijn.

Begin november had de president van de rechtbank in Breda de vergunning voor boringen nietig verklaard. Deze was in 1995 uitgegeven. Volgens de president waren de boringen in strijd met de Europese `Habitat'-richtlijn waarin de bescherming van vogels is vastgelegd. De rechtbank bepaalde dat Jorritsma geen vergunning voor de proefboringen had af mogen geven. Daarmee werd het Overlegorgaan van het Nationaal Park de Biesbosch in het gelijk gesteld. Bezwaren van een aantal gemeenten, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en van milieu- en actiegroepen werden afgewezen omdat zij in 1995 verzuimd hadden bezwaar te maken tegen de eerdere beslissing van het ministerie om de NAM een vergunning voor het boren te verstrekken.

Hoewel de vergunning nietig werd verklaard, stelde de rechtbank ook dat het ministerie van Economische Zaken alsnog toestemming voor de boringen mag geven als het departement weet aan te tonen dat de activiteiten van de NAM geen nadelige gevolgen hebben voor het natuurgebied.

Het ministerie ging tegen de uitspraak in beroep, maar heeft dus tegelijkertijd een nieuwe vergunning uitgegeven. Daarin is een bepaling opgenomen die de bezwaren van de rechtbank in Breda zou moeten ondervangen. In de nieuwe vergunning worden strengere regels voorgesteld. Zo moet niet alleen in `gevoelige locaties', maar ook in gebieden buiten de kwetsbare delen in de Biesbosch expliciet toestemming worden gevraagd aan de minister. De nieuwe vergunning, waartegen opnieuw bezwaar kan worden aangetekend, is per 1 december ingegaan.

De boringen in de Biesbosch komen woensdag aan de orde in de Tweede Kamer.