Suriname 2

In zijn stuk `Chaos in Suriname komt door ontbreken van een echte elite' (NRC Handelsblad, 25 november) stelt de schrijver, dr. W.R.W. Donner, onder meer dat in Suriname het idee van the right man in the right place onbekend is. Hij illustreert dat met voorbeelden van academici die leidinggevende functies hebben en hadden op gebieden die niets met het door hen aan de universiteit geleerde te maken hadden. Een vreemde opmerking voor een academicus, die bovendien woont in een land dat als hoogste politieke gezagsdrager onder anderen een stenograaf van het parlement, een duikbootkapitein en een psycholoog heeft gekend.

Een land waar de cultuur wordt beheerd door een econoom, de economie door een afgestudeerde van een opleiding voor toerisme en het verkeer en de staat van het water door een lerares. Blijkens de noot heeft Donner enige tijd gewerkt aan de Universiteit van Suriname. Deskundigheid kan hem derhalve niet worden ontzegd als hij over Suriname schrijft: [...]academici van uitzonderlijk gehalte gingen er niet heen.

    • G. Samson