Stellingen

De mate van weerstand tegen gaswinning in de Waddenzee is in Nederland rechtevenredig met de economische welvaart.

BIRGIT JANSSEN-STELDER, Universiteit Utrecht

De kans dat een promovendus zijn doel voorbijschiet is beduidend lager dan bij een profvoetbaler van het Nederlandse team.

J.A.M. LAUDY, Erasmus Universiteit Rotterdam

De torenhoge huizenprijzen maken het voor alleenstaanden zeer moeilijk een eigen huis te kopen en betekenen dus een sociaal-economische druk tot samenleven.

HANS KOOISTRA, Universiteit Utrecht

In de wedloop om de volledige sequentie van het menselijk genoom is het grote geld de winnaar en de wetenschap de grote verliezer.

S. WESTERMAN, Rijksuniversiteit Groningen

Leerkrachten die geen muziekonderwijs geven, realiseren zich onvoldoende dat zij de leerlingen niet alleen een bepaald plezier onthouden, maar ook hun taalontwikkeling ernstig tekort doen.

HARRY MEULENKAMP, Rijksuniversiteit Leiden

Met een auto van Aziatische makelij heeft men doorgaans niets, dat geldt zowel in technisch als in emotioneel opzicht.

MAX.W.I.M. VAN HEIJST, Universiteit Utrecht

Uit het oogpunt van efficiëntie kun je beter onder de knappe meisjes zoeken naar eentje met een goed hart dan andersom.

THIJS VAN DALEN, Universiteit Utrecht