Smokkel mensen mondiaal strafbaar

Alle leden van de Verenigde Naties gaan binnen afzienbare tijd mensensmokkel strafbaar stellen.

Ook landen, waaruit asielzoekers of economische vluchtelingen vertrekken, zullen het smokkelen van mensen expliciet als strafbaar feit in hun wetgeving moeten gaan opnemen na ratificatie van het VN-verdrag.

Dat heeft minister Korthals (Justitie) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

Aan dit verdrag wordt van 12 tot en met 15 september in het Siciliaanse Palermo een conferentie gekoppeld. Bedoeling is dat alle landen van de Verenigde Naties tijdens die conferentie het verdrag ook ondertekenen.

De conventie omvat twee protocollen, die onder meer bepalen dat landen worden verplicht gesmokkelde personen terug te nemen als zij worden onderschept. Met name aan dat laatste hecht Korthals grote betekenis, zo schrijft hij in de brief aan de Kamer.

Minister Korthals vindt dat de afspraken over mensensmokkel een belangrijke stap voorwaarts zijn bij de bestrijding van deze vormen van georganiseerde criminaliteit. De protocollen voorzien in gedetailleerde afspraken omtrent de aanpak van mensensmokkel over zee, omdat het grootste deel van de illegale migratie via de scheepvaart gaat.

Behalve smokkel wordt ook handel in mensen in de verdragsstaten strafbaar gesteld. Daarbij gaat het niet alleen om seksuele uitbuiting, maar ook andere vormen van uitbuiting zoals gedwongen arbeid.