Personalia

Herman Bolhaar wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie van het parket Breda. Het college van procureurs-generaal heeft hem voorgedragen als opvolger van J. Wabeke die overstapt naar het bedrijfsleven. Bolhaar werkt nu op het parket in Den Bosch. Hij is een leerling van oud-procureur-generaal R. Gonsalves.