Papoeavlag hangt niet langer in top

De vlag van de beweging voor een `vrij Papoea', de laatste die nog wapperde in de provinciehoofdstad Jayapura, is gisteravond laat in een verrassende, maar geweldloze actie gestreken door de Indonesische politie.

De Papoea's die waren blijven waken bij de vlag boden geen verzet.

De autoriteiten hadden eerder laten weten dat de `Morgenster', de populaire benaming van de Papoeavlag, gisteren voor het laatst zou worden geduld. Een eerder verbod was opgeschort om de beweging in staat te stellen te herdenken dat de vlag hier op 1 december 1961, onder Nederlands bestuur, voor het eerst werd gehesen. Gisteravond bij zonsondergang weigerde de verzamelde menigte dit nationale symbool te strijken. Daarop liet de politiechef van Jayapura weten dat de vlag vannacht mocht blijven hangen.

Rond negen uur 's avonds werden alle eenheden oproerpolitie, die de viering in de loop van de dag op afstand in de gaten hadden gehouden, teruggetrokken. Ook de militaire tenten in het naburige Imbipark werden opgebroken. Daarop verslapte de waakzaamheid van de Papoea-militanten die eerder het strijken van de Morgenster hadden verhinderd en hadden gezworen de vlag ,,op leven en dood'' te verdedigen.

Een geregelde eenheid van de hoofdstedelijke politie, op afstand afgeschermd door enkele pelotons oproerpolitie, verscheen om half elf voor het Gebouw voor de Kunsten in het centrum, waar de vlag al een jaar langs dagelijks werd uitgehangen naast het Indonesische roodwit. In dit gebouw vergaderde in de jaren 1961-'62 de door Nederland geinstalleerde Nieuw-Guinea Raad. Het werd het afgelopen jaar bezet gehouden door de ordedienst van de Papoeabeweging, die er een post inrichtte.

De commandant van de politie-eenheid liet de aanwezige leden van de ordedienst weten dat de vlag onmiddellijk zou worden gestreken en vroeg om medewerking. De resterende activisten waren te verbouwereerd om verzet te bieden en binnen enkele minuten werden beide vlaggen op respectvolle wijze gestreken. De ordedienst werd bij het korte ceremonieel betrokken en kreeg de netjes opgevouwen Morgenster beleefd overhandigd. Daarop rukte de politie in.

De naar schatting honderd Papoea-activisten die na het neerhalen van de vlag rond het gebouw waren achtergebleven, maakten een aangeslagen indruk. Een voorman van de radicalen, de provinciale ambtenaar Felip Karma, sprak een opbeurend woord. ,,Jullie moeten niet teleurgesteld zijn of je verslagen voelen. De Morgenster is met het nodige respect gestreken. Men heeft ons niet beledigd en jullie kunnen met opgeheven hoofd naar huis gaan.'' Een enkeling zei manmoedig dat de vlag zaterdagochtend opnieuw zou worden gehesen, maar de omstanders gaven geen blijk van vertrouwen in dit plan.

    • Dirk Vlasblom