LITERATUUR

De meest prestigieuze Nederlandse staatsprijs voor literatuur, driejaarlijks toegekend voor verhalend proza, gaat volgend jaar naar Gerrit Krol (1934). Zijn recentste roman De vitalist gaat over een onhandige wiskundeprofessor die door een samenloop van omstandigheden een moord pleegt.

,,Alles heeft Krol eraan gedaan om het zwaarwichtige thema [...] zo licht mogelijk te behandelen. [...] niet hoogdravend, maar aards, concreet, prikkelend en amusant, in korte, spreektalige zinnen met tussendoor veel adem- en denkpauzes.''

Janet Luis, 5 september 2000

Het werk van Gerrit Krol is verschenen bij Uitgeverij Querido.

****