`Internet zorgt voor fusiegolf overheid'

Het gebruik van internet en e-mail leidt tot ingrijpende fusies tussen ambtelijke organisaties bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Deze verwachting spreekt minister Van Boxtel vandaag uit in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, uitkeringen en andere vormen van `publieke dienstverlening' zal de komende jaren meer en meer via internet worden afgehandeld.

Dit zal, aldus Van Boxtel, gepaard gaan met ,,een geweldige verbouwing'' van ambtelijke instellingen. ,,Waarom zou je zoveel losse afdelingen en organisaties in stand houden als je straks gewoon je rijbewijs kunt aanvragen via www.overheid.nl? Dit zal een enorme strijd geven tussen allerlei bureaucratische circuits die zichzelf in stand willen houden, maar het zal een achterhoedegevecht zijn.''

Over de invloed van ICT op de politieke besluitvorming heeft Van Boxtel minder scherp omlijnde verwachtingen. Wel voorziet hij dat ,,de vierjaarscyclus van de politiek, waarin kiezers slechts eenmaal om een mening wordt gevraagd, langzaamaan minder belangrijk wordt''. Kiezers zullen via internet ,,vaker en over meer onderwerpen met hun volksvertegenwoordigers in gesprek raken''.

Per 1 januari 2003 moet een nieuwe identiteitskaart met `chip' worden ingevoerd, waarmee burgers zichzelf op internet kunnen identificeren. Hiermee kan ook een `digitale handtekening' worden gezet om overheidsdocumenten aan te vragen en deel te nemen aan verkiezingen.

Het vraaggesprek met Van Boxtel is in `interactieve vorm' ook te lezen op internet, waarbij lezers met de minister in discussie kunnen treden over de `digitale democratie'.

VRAAGGESPREKpagina 35, Zaterdags Bijvoegsel

DISCUSSIEwww.nrc.nl/DenHaag