Friesland wil af van Nuon

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland stelt aan Provinciale Staten voor de aandelen in energiebedrijf Nuon te verkopen. Friesland heeft 13 procent van de stukken met een waarde van 1 miljard gulden. Er zijn nog geen duidelijke plannen voor de besteding van het geld. Het college vindt het niet wenselijk dat een overheid aandelen heeft in een commercieel bedrijf.