Europese Grondwet 4

Gesuggereerd wordt dat dit stuk beschouwd kan worden als een aanzet tot een echte grondwet.

Dat kan ik hier niet in zien. Een grondwet is in de eerste plaats een document waarin het functioneren van de regeringsinstanties onderling en afzonderlijk is vastgelegd. Daarvoor zijn op z'n minst enige bepalingen nodig.

1. De democratisch gekozen volksvertegenwoordiging stelt de wetten vast.

2. De regering heeft de grondwettelijke plicht de door het parlement goedgekeurde wetten uit te voeren. Nergens in het ontwerp-Handevest wordt vastgesteld bij wie de uitvoerende macht ligt of komt te liggen.

3. Een onafhankelijk controleorgaan houdt toezicht op het functioneren van de bestuursorganen. Teneinde conflicten tussen de nationale regeringen en de regering van de EU te voorkomen is het nodig om een scheiding tussen de gebieden waarin deze instanties opereren, te formuleren.

4. Een scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de Europese en de nationale regeringen moet in de Europese grondwet vastgelegd worden.

    • A. Wieberdink