Europese Grondwet 2

Eenieder moet recht hebben op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie. Voorts moet eenieder beschermd worden tegen aantasting van het akoestisch milieu door middel van onontkoombare muziek.

Er moeten wettelijke regelingen komen gericht op het terugdringen van legale letale verslavingen zoals die aan nicotine en alcohol.

In de Europese grondwet moet het recht op asiel gegarandeerd zijn, met inachtneming van nationale wetgevingen voor zover deze beperkingen opleggen aan de voorschriften van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

    • Wim Heins