EU schrapt visumplicht voor Bulgaren

Bulgaren hoeven binnenkort geen visum meer aan te vragen als ze de Europese Unie in willen reizen.

Dat hebben de EU-ministers van Binnenlandse Zaken gisteren besloten. Roemenië, dat net als Bulgarije heftig had aangedrongen op het afschaffen van de visumplicht, komt `onder voorwaarden' ook op de witte lijst. In de praktijk betekent dit dat Roemenië eerst aan een serie voorwaarden moet voldoen, zoals het uitvoeren van betere grenscontroles en maatregelen tegen corruptie.

Als kandidaattoetreders tot de EU Unie voelden Bulgarije en Roemenië zich vernederd door de visumplicht. Voor de andere kandidaatlanden geldt die plicht niet. Omdat beide landen ook nog slecht voldoen aan de voorwaarden voor toetreding, gaf de visumplicht hun het gevoel dat zij onderaan de `B-selectie' stonden.

De EU-lidstaten waren niet ongevoelig voor dit argument. Opheffen van de visumplicht, redeneerden sommigen, zou voor beide landen een aanmoediging zijn meer werk te maken van de voorbereidingen voor de toetreding; handhaven van de visumplicht zou hun verder ontgoochelen. De EU-ministers waren dan ook bereid om Bulgarije het voordeel van de twijfel te geven. Maar Roemenië zonder meer óók op de witte lijst plaatsen, ging velen toch te ver. De Unie is bang voor een toestroom van de vele Roma (zigeuners) met een Roemeens paspoort. En, zei een diplomaat: ,,De buitengrenzen van Roemenië zijn zo lek als een zeef, en er is een levendige handel van valse Roemeense paspoorten voor allerlei burgers uit derde landen. Het land is zo corrupt als maar kan''. Daardoor zou Roemenië transitland kunnen worden voor economische migranten.

Mede onder druk van Frankrijk en Nederland werd een compromis bedacht: Roemenië mag wél op de witte lijst, als politieke aanmoediging – maar de voordelen daarvan gaan pas in als het land de instroom van illegale migranten indijkt en de paspoortzwendel aanpakt. Omdat het Europees parlement moet instemmen, en er nog andere procedures moeten worden gevolgd, kan het tot zomer 2001 duren voordat Bulgaren zonder visum naar de EU kunnen reizen.

    • Caroline de Gruyter