Den Haag mag gaan uitbreiden

De gemeenten Wateringen, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Nootdorp, die rond Den Haag liggen, zullen aan die stad grondgebied moeten afstaan. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister De Vries (Binnenlandse Zaken), dat gisteren is goedgekeurd door het kabinet. De wet voorziet ook in een samenvoeging van de gemeenten Pijnacker en Nootdorp, zo maakte premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad bekend.

Door de herindeling kan Den Haag rond 15.000 woningen gaan bouwen, die de gemeente nu niet op eigen grondgebied kwijt kan. Daarmee kan de eerstkomende jaren de grootste woningnood worden gelenigd. Den Haag kampt al jaren met een nijpend grondtekort, doordat de stad geen gelegenheid heeft om uit te breiden. Anders dan Rotterdam en Amsterdam, die in het verleden grote haven- en rivieroevergebieden hebben kunnen annexeren om woningen te bouwen voor de uitdijende bevolking, kon Den Haag vrijwel alleen plannen maken om in zee te bouwen. Door het dreigend, gedwongen afstaan van grond leeft Den Haag al jaren in onmin met de randgemeenten, die hun onvrede uiten onder het motto `Annexatie, nee!'

Naast het gebied dat Den Haag kan gebruiken voor de bouw van huizen, krijgt de gemeente ook 500 hectare voor de aanleg van bedrijventerreinen. De randgemeenten zouden voor zestig miljoen gulden worden gecompenseerd.

Het wetsvoorstel komt in hoofdlijnen overeen met het herindelingsplan dat De Vries al eind april van dit jaar presenteerde. Wel laat het de woningbouwlocatie Essellanden alsnog bij Wateringen.