Computers niet alleen voor school

Scholen verliezen hun voorrangspositie bij het kopen van overtollige computers van de overheid. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel van minister Zalm (Financiën) om de computers weer op de traditionele manier te laten verkopen door de Dienst Domeinen.

De voorkeurspositie die scholen tot dusverre hadden bestond hieruit dat zij tegen een vooraf vastgestelde marktwaarde computers bij de dienst Domeinen konden kopen, voordat het brede publiek er een bod op kon doen.

Overtollige of afgeschreven rijksgoederen worden altijd door de dienst Domeinen verkocht, maar in 1996 werd door het toenmalige kabinet besloten het onderwijs wat computers betreft een voorrangspositie te geven om zodoende een forse achterstand versneld in te lopen. Het rijk verkocht sedertdien de computers met tussenkomst van de Stichting Furdie aan scholen.

Inmiddels heeft de minister Hermans (Onderwijs) besloten aparte budgetten ter beschikking te stellen aan scholen voor uitgaven aan apparaten op het gebied van informatie- en informatietechnologie. Scholen mogen dus zelf uit gaan maken hoe en waar ze computers en aanverwante artikelen inkopen.

Het besluit van de ministerraad uit 1996 wordt nu formeel ingetrokken, aldus premier Kok gisteren na afloop van het kabinetsberaad.

Scholen vinden het budget dat Hermans voor computers beschikbaar heeft gesteld onvoldoende. Volgens hen is er veel meer geld nodig omdat het niet alleen gaat om de apparaten zelf maar ook om onderhoud, vervanging, en internetaansluitingen.