Zorgkantoor: steun werkgevers

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil dat de Tweede Kamer geen steun geeft aan de motie van D66, VVD en CDA om zorgkantoren minder geld te geven dan met staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) was afgesproken. VNO-NCW is bang dat anders de aanpak van de wachtlijsten in het gedrang komt. Dit zou onder meer het gevolg zijn van het ontbreken van een behoorlijke registratie van degenen die op hulp wachten. Daardoor kan ook het extra geld niet gericht worden ingezet.