Zabiba en Saddam Hussein

De novelle `Zabiba en de Koning', die op het ogenblik een hit is in Irak, is geschreven door president Saddam Hussein. Daarvan zijn Iraakse intellectuelen overtuigd. Saddam spoorde begin dit jaar de Iraakse schrijvers aan ,,lange novelles'' te schrijven om ,,hun gewicht in de schaal te leggen in de strijd tegen de vijanden van Irak''.

De Iraakse staatsmedia besteden buitengewoon veel aandacht aan het werk, dat geen auteursnaam draagt en waarvan de opbrengst maar ,,de armen, de wezen, de behoeftigen en liefdadigheidsinstellingen'' gaat. Het voorwoord meldt: ,,Hier ben ik, Irak. Het land van de Profeten. Wij buigen ons slechts voor God. Schande aan de lafaards en de lakeien. Schande aan iedere Arabier die de natie ontrouw wordt.''

Het verhaal, dat zich niet in een specifieke periode afspeelt, gaat over een koning die diep onder de indruk is van Zabiba, een meisje van bescheiden komaf maar begiftigd ,,met een stralende schoonheid, een opmerkelijke intelligentie en uitzonderlijke moed''. Zabiba slaagt erin de koning en zijn volk samen te brengen in de strijd tegen ,,de samenzweerders''. De auteur verwijst in de loop van zijn verhaal naar ,,de rol van de joden bij het zaaien van tweedracht en het smeden van complotten onder het volk''. Zabiba sterft uiteindelijk, in de borst getroffen door een pijl tijdens een slag.