Windmolen moet terug woonwijk in

De windmolen moet terug de bewoonde wereld in. Het liefst in de achtertuin of op het dak van een woonhuis, middenin de bebouwde kom. Volgens H. Lagerweij, die daartoe een geluidsarme miniwindmolen ontwierp, kan de nieuwe generatie windmolens straks in dertig procent van de Nederlandse energiebehoefte voorzien.

Lagerweij ontving gisteren uit handen van oud-premier Ruud Lubbers de Dow Energieprijs, die sinds 1985 jaarlijks wordt uitgereikt aan mensen die zich in Nederland verdienstelijk hebben gemaakt voor de ontwikkeling van duurzame energie. Lagerweij ontving 40.000 gulden.

Volgens Lagerweij is de windmolen van 12 meter hoog en met een spanwijdte van 5 meter,,niet raar'' in een woonwijk. ,,Het kan heus'', zegt hij. ,,Wat je ziet is dat de windturbine steeds verder van de mensen af komt te staan. Hij gaat via het weiland langzaam in de richting van de zee. Dat kan best anders.'' Hij erkent dat een dergelijk concept alleen mogelijk is als de miniwindmolen de mensen niet tot last is.

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), dat de miniwindturbine mede ontwikkelde, voorziet echter wel moeilijkheden. De plaatsing van windmolens buiten de bebouwde kom gaat al uiterst moeizaam, daarbinnen zal dat alleen maar problematischer zijn. ,,Maar'', zo geeft een woordvoerster van ECN te kennen, wijzend op stringente bestemmingsplannen, ,,daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Wij hebben die molen alleen maar ontworpen.''

Op papier klinkt het allemaal erg mooi, zegt ook Gerard van Bussel, hoofddocent windenergie aan de Technische Universiteit Delft. Praktisch gezien is het plan volgens hem echter nauwelijks uitvoerbaar. Hij denkt dat het veel logischer is de molen te plaatsen op bedrijventerreinen, waar gebouwen minstens dezelfde hoogte hebben als de windmolens. ,,Je zult de molens, wil je wind vangen, inderdaad bovenop de gebouwen moeten plaatsen. En dan krijg je weer te maken met bestemmingsplannen.''

Volgens Van Bussel duidt de komst van de nieuwe windturbine, waarvan Nuon er 200 heeft besteld en die ook in Japan in trek is, vooral op een nieuwe ontwikkeling van compacte en vooral ook stille windmolens.