Weinig winst voor grote beleggers

In het derde kwartaal zijn de beleggingen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars nauwelijks in omvang veranderd. De waarde nam in die periode maar met 1,3 procent toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die 1,3 procent betekent in guldens 21 miljard. Het totaal komt uit op 1.618 miljard. In de afgelopen drie jaar heeft zich driemaal een lagere groei voorgedaan, steeds in perioden waarin de beurskoersen fors daalden. De verzekeraars nemen 14 miljard of 2,3 procent van de toename voor hun rekening en komen daarmee op een totaal van 601 miljard. De beleggingen van de pensioenfondsen namen met 0,7 procent toe tot 1.017 miljard.