Vrolijk links volk

Ze verkeren in een roes. De roes van succes. De stemming is er één van: wie kan ons wat maken, over een paar jaar zitten we in de regering.

GroenLinks is de succespartij van deze tijd. Ze winnen verkiezingen, ze groeien in aanhang en ze stralen een onvermoeibaar optimisme uit. De zeurende losers van vroeger – maar wie heeft nog weet van CPN, PPR en PSP – hebben plaatsgemaakt voor de blijmoedige winnaars van vandaag. Een hoogconjunctuurpartij met vertegenwoordigers die goed in het pak – met vest – steken. De zurigheid en het chagrijn van vroeger zijn afgelegd; non-conformisme en moreel vertoon tegelijk keurig getrimd, wat overblijft is een eigentijdse partij van zelfbewuste mensen met wie het heel goed gaat.

Fotograaf Bob Bronshoff keek vorig en dit jaar voor en achter de schermen van de Tweede-Kamerfractie. Een bewogen episode met de doorbraak naar steun aan NAVO-acties in Joegoslavië en succesvolle statenverkiezingen met de hoogste score ever.

De collectie foto's – in zwart-wit – toont als een familie-album van een gezin-in-voorspoed, waaruit het lelijke neefje en de onmogelijke tante zorgvuldig zijn weggelaten. Dit is het album dat vrijelijk op de salontafel ligt en door iedereen gezien mag worden. Zie ze fietsen, zie ze wandelen en zie ze spelevaren. Altijd pret en ook altijd leuk met elkaar.

De collectie foto's wekt onmiskenbaar associaties op met een eerder familie-album, ook uitgevoerd in zwart-wit, zij het niet gericht op een complete fractie, maar op één persoon, die van Elco Brinkman.

Brinkman liet in de opmaat naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994, toen hij nog gold als de premier-in-spe, zijn succes fotograferen. In Elco op campagne van fotograaf Roel Rozenburg zag je Brinkman en zijn aide de camp Frits Wester, soeverein in de weer met camera's en kiezers, en je wist hier komt de nieuwe leider aan. Voor wie eraan twijfelde stond hij, poserend voor zijn wassen beeld bij Madame Tussaud, op de omslag.

Op de omslag van Als de Trêveszaal lokt... komt Paul Rosenmöller er ook aan. Je ziet hem op Prinsjesdag in gestrekte pas en met stropdas, vanuit de Tweede Kamer richting Ridderzaal gaan. Ook hier gaat een man die zijn doel kent.

In het familie-album van Brinkman kreeg later één foto een extra dimensie: de CDA-leider, rechtop slapend in de lederen kussens van zijn royale campagnebus. Een man alleen, nog onwetend van de dingen die komen zouden.

Toeval of niet, in het fotoboek van GroenLinks zit een vergelijkbare foto: Paul Rosenmöller op zijn eentje in een eersteklas treincoupé op weg naar een werkbezoek. Een geeuw van vermoeidheid reist met hem mee.

Brinkman was op weg naar het Torentje, maar belandde in de berm. Rosenmöller wil op weg naar de Trêveszaal, benieuwd waar we hem na de verkiezingen van 2002 aantreffen.

Toof Brader: Als de Trêveszaal lokt.... Dubbelportret van GroenLinks. Foto's Bob Bronshoff.

Mets & Schilt, 95 blz. ƒ35,-

    • Kees van der Malen