Top VROM fout met bijbanen

Hoge ambtenaren van het ministerie van VROM hebben in strijd met de rijksregels voor tienduizenden guldens inkomsten gehad uit nevenfuncties bij het in opspraak geraakte Service Centrum Grond (SCG).

Het semi-ambtelijke SCG wordt door de recherche verdacht van valsheid in geschrifte bij de uitvoering van wettelijke taken in de bodemsanering. De toenmalige directeur Bodem van VROM, A.B. Holtkamp, was volgens opgave bij de Kamer van Koophandel sinds 1989 SCG-bestuurslid en bezette tot vorig jaar ook drie commissariaten in commerciële werkmaatschappijen van het SCG. In die periode heeft hij hieruit een neveninkomen van 88.000 gulden gehad. Ook andere hoge VROM-ambtenaren hadden sinds 1989 een of enkele functies in het SCG.

Volgens antwoorden van minister Pronk aan de Tweede Kamer mochten de VROM-ambtenaren van het ministerie hun inkomsten uit hun nevenfuncties bij het SCG behouden. Maar dat is in strijd met het Algemeen Reglement voor Rijksambtenaren (Arar). Hierin staat dat ambtenaren inkomsten uit bijbanen die zij bezetten op grond van hun hoofdfunctie, moeten afstaan aan de werkgever.

Een woordvoerder van VROM zegt dat de secretaris-generaal nu beaamt dat ,,minstens op gespannen voet'' met het Arar is gehandeld. ,,Dit had niet gemogen.'' Volgens VROM is een fout in de departementsleiding gemaakt, die niet aan individuele ambtenaren is te verwijten. Het departement onderzoekt of ook andere VROM-ambtenaren dergelijke neveninkomsten zelf behouden. ,,Wij willen hier een eind aan maken'', aldus de woordvoerder. De Tweede Kamer debatteert volgende week over de SCG-affaire. Het Tweede-Kamerlid Klein Molenkamp (VVD) meent dat hij in het verleden ,,een beetje op het verkeerde been is gezet'' over het SCG.

ANALYSE VONNIS pagina 7

    • Tom-Jan Meeus