Ter Aar heeft weer eigen burgemeester

Met de benoeming van A.J. Epskamp tot nieuwe burgemeester van Ter Aar, Zuid-Holland lijkt de crisis in deze gemeente definitief voorbij. De crisis leidde in 1998 onder meer tot het vertrek van burgemeester W. Vroegindeweij. De afgelopen jaren, waarin de zelfstandigheid van Ter Aar ter discussie stond, had de gemeente met A. van den Berge en L. Lyklema waarnemend burgemeesters.

De langlopende bestuurlijke crisis in Ter Aar kostte de gemeente bijna haar zelfstandigheid. Met GS was twee jaar geleden zelfs alleen nog te praten over vier samenvoegings- en opsplitsingsvarianten met buurgemeenten. Als reden daarvoor noemde de provincie vooral de zwakke ambtelijke top en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid van de organisatie.

De crisis leidde onder meer tot het ontslag van burgemeester Vroegindeweij, de benoeming van twee waarnemend burgemeesters, een nieuwe gemeentesecretaris en een volledig nieuwe ambtelijke top. Waarnemend burgemeester Lyklema liet weten zelf orde op zaken te willen stellen en wilde zich niets door GS op laten leggen. Ultimatums werden daarbij genegeerd.

,,Met de benoeming van de nieuwe burgemeester is de zelfstandigheid van Ter Aar zeker gesteld'', aldus een woordvoerder van Zuid-Holland. ,,Ter Aar moet wel waar nodig samenwerkingsverbanden zoeken met buurgemeenten.