Stroomproducenten eisen geld

De vier Nederlandse stroomproducenten willen opnieuw onderhandelen met minister Jorritsma van Economische Zaken. Afspraken van enkele maanden geleden over de afwikkeling van oude stroomcontracten dreigen in het honderd te lopen nu de Tweede Kamer er wijzigingen in heeft aangebracht. De stroomproducenten zeggen dat de veranderingen hen een miljard gulden gaat kosten.

De producenten en de minister dachten het onlangs eens te zijn geworden over de losse eindjes van de liberalisering van de elektriciteitsbranche. Afgesproken was dat de Staat het nationale hoogspanningsnet mag kopen, in ruil voor de overname van enkele milieuprojecten uit het verleden.

Maar de Tweede Kamer bracht daarin vorige week veranderingen aan. Een meerderheid van PvdA en VVD vond dat de vier stroomproducenten meer geld moeten gaan betalen voor stroom die ze uit het buitenland importeren.

De oude afspraken regelden namelijk ook dat de stroomproducenten gratis gebruik mochten maken van het hoogspanningsnet voor enkele oude, ongunstige importcontracten van stroom. De Kamer is daarop tegen, omdat andere bedrijven die stroom in het buitenland willen kopen, wel moeten betalen voor gebruik van het net.

Directeur J. Verwer van Eon Benelux (de voormalige stroomproducent EZH) is vastbesloten de minister aan de oude afspraak te houden. Hij schat de extra kosten die voortvloeien uit de wijzigingen van de Kamer op een miljard gulden en eist dat geld van de minister. ,,Wij vinden dat we ijzersterk staan. Wij onderhandelen met het ministerie en niet met de Kamer'', zegt Verwer, die ook praat namens de andere stroomproducenten.

Een woordvoerder van Economische Zaken zegt dat de minister zal luisteren naar de argumenten, maar dat ze voorlopig niet bereid is te betalen. ,,Destijds is bij de onderhandelingen gezegd dat alles onder voorbehoud van goedkeuring door het parlement is. Jorritsma heeft haar stinkende best gedaan in de Kamer, ze heeft amendementen ontraden. Haar valt niets te verwijten''.

De producenten zijn nog altijd bezig om van de ongunstige importcontracten af te komen, maar tot nu toe verlopen de onderhandelingen met de buitenlandse leveranciers stroef. Verwer verwacht niet dat de leveranciers, die juist garen spinnen bij de contracten, snel overstag gaan.