Sociale uitkeringen 2

In NRC Handelsblad van 24 november staat dat het gros van de allochtonen een uitkering heeft. De heren Vermeend en Hoogervorst hebben `geschokt' gereageerd op de onthullende cijfers. Tweede-Kamerlid Kamp drong er bij het ministerie van Sociale Zaken op aan een onderzoek te beginnen na een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ik begin hier het spoor even volledig bijster te raken. Ik mag toch aannemen dat de heer Kamp er van op de hoogte is dat er vanaf midden jaren tachtig vele onderzoeken zijn geweest naar de geringe deelname van etnische minderheden aan het arbeidsproces? Prof. F. Bovenkerk van het Willem Pompe Instituut heeft in 1994 onderzoek gedaan naar de deelname van migranten en etnische minderheden aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Een onderzoek in opdracht van de ILO in Genève en nota bene gefinancierd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Voorts is er `Kansen op Werk', een onderzoek uit 1988 van de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Het is triest dat op dit moment nog zoveel mensen aan de kant staan en vaak gedoemd zijn in de WAO of bijstand te blijven, omdat juist etniciteit zo'n grote rol speelt. Het is gevaarlijk dat politici juist door met veel bombarie populistische onderzoeken te gelasten, de burger het idee geven van `zie je wel het zijn allemaal zakkenvullers en ze willen niet werken'.

    • Adviseur de Groenen Amsterdam-Zo
    • Yvonne B. Wolthuis-Olf