Sneller werk voor allochtonen met uitkering

Minister Vermeend (Sociale Zaken) heeft met 25 grote gemeenten afgesproken allochtonen met een uitkering versneld weer aan werk te helpen. Het percentage allochtonen met een uitkering is veel hoger dan het percentage autochtone uitkeringsgerechtigden. Vooral de grote gemeenten kampen met het probleem. Vermeend wil dat ook mensen die het langst een uitkering hebben en het moeilijkst aan werk kunnen komen aan een baan worden geholpen. Daar is volgens hem geen extra geld voor nodig. Het kabinet heeft dit jaar al geld uitgetrokken voor projecten die bedoeld zijn om allochtonen te bemiddelen naar werk.