Premie wachtgeldverzekering omlaag

De premie voor de wachtgeldverzekering gaat volgend jaar omlaag. Gemiddeld daalt de afdracht van 1,11 procent in 2000 naar 0,73 procent in 2001. Werkgevers betalen de premie aan de wachtgeldfondsen. Zij betalen de eerste zes maanden nadat iemand zijn baan heeft verloren de uitkering. De premie kan omlaag omdat het vermogen van de meeste fondsen minder hoog hoeft te zijn. Ook daalt de bijdrage omdat het risico op werkloosheid afneemt. De gezamenlijke wachtgeldfondsen hebben een vermogen van ongeveer 2,9 miljard gulden. In 2001 zal dit als gevolg van een andere financieringssystematiek afnemen tot 2,1 miljard. Omdat de wettelijk verplichte omvang van de fondsen flink wordt verlaagd, hebben de fondsen volgend jaar een overschot van 1,3 miljard. Dat geld kan volgens het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) gebruikt worden voor verlaging van de premie in 2002 en later.