Onderzoek EU `witte pomphouders'

De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar de positie van onafhankelijke pomphouders in verscheidene EU-lidstaten. Dat liet concurrentiecommissaris Monti gisteren weten. Hij wil uitgezocht hebben in hoeverre deze zogeheten `witte pomphouders' in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door bijvoorbeeld grote olieconcerns.

Volgens Monti wordt de concurrentie op de markt bevorderd door `onafhankelijke' pompstations die in handen zijn van supermarktketens, zoals dat in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië het geval is. De nationale mededingingsautoriteiten gaan nu uitzoeken of er in hun eigen land sprake is van bijvoorbeeld kartelafspraken. ,,Ofschoon de mededingingsautoriteiten niet rechtstreeks de brandstofprijzen bepalen, zijn ze er verantwoordelijk voor dat de concurrentieregels zo efficiënt mogelijk worden toegepast voor een zo competitief mogelijke sector'', zei Monti.