Monarchie

J.M. de Meij brak op 24 november in deze krant een lans voor het behoud van de monarchie, maar dan volgens het Zweeds model. Beatrix zou – in dat model – staatshoofd blijven, maar geen deel meer uitmaken van de regering. Kok zou in die situatie niet een groot deel van zijn tijd aan non-items behoeven te besteden. Wellicht zou Zalm in dat geval wél zijn oprechte mening – ,,de man deugt niet'' – over de schoonvader van de kroonprins hebben mogen uiten. Dit deed hij één keer, maar werd teruggefloten door Kok. Zelfs Pronk durfde in Nederland anno 2000 desgevraagd zijn mening niet te geven over Zorreguieta. ,,Hier mag ik niet (meer) over spreken'', zo luidde de boodschap in het programma Buitenhof van afgelopen zondag.

Dat het regime in Argentinië destijds (op zich) niet deugde moest ongeveer uit Pronk getrokken worden. De Hoop Scheffer was zondag op de televisie te zien bij Van Gogh. Hij vond dat aanwezigheid van Zorreguieta van de (n.b.) menselijke kant benaderd moest worden. De man heeft toch het `recht' bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn.

Zou Bouterse als toekomstig schoonvader in het voorkomende geval een vrijgeleide krijgen van de regering? Nee, met betrekking tot Suriname zijn we weer heel principieel! Dát Zuid-Amerikaanse land deugt niet.

Ondanks een geweldig gastvrije oproep in deze krant van 21 november van de voorzitter van het Surinaams parlement aan Beatrix toch vooral (namens de regering) aanwezig te zijn bij het feest van 25 jaar Suriname, zegden we af. We stuurden mevrouw Borst. Onderwijl werd net Zorreguieta uitgeleide gedaan uit Nederland.

    • E.T. van den Hout